بانک
Кошик - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

سرور مجازی سنگاپور

Network Port 100Mbps
100% Complete
Intel Xeon E5 Processor
1 Core Processor
512M Memory
20G SSD Disk
500G Transfer
Standard Global with Best Effort China Bandwidth
K1 Ціна 30,000/mo
Замовити зараз
Network Port 100Mbps
100% Complete
Intel Xeon E5 Processor
2 Core Processor
1024M Memory
40G SSD Disk
1500G Transfer
Standard Global with Best Effort China Bandwidth
K2 Ціна 50,000/mo
Замовити зараз
Network Port 100Mbps
100% Complete
Intel Xeon E5 Processor
3 Core Processor
2048M Memory
60G SSD Disk
2000G Transfer
Standard Global with Best Effort China Bandwidth
K3 Ціна 70,000/mo
Замовити зараз