بانک
کارت خرید - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


CX11
2GB RAM
1Core CPU
20GB NVME
20TB Traffic
89,000 تومان ماهانه

CX21
4GB RAM
2Core CPU
40GB NVME
20TB Traffic
120,000 تومان ماهانه

CX31
8GB RAM
2Core CPU
80GB NVME
20TB Traffic
199,000 تومان ماهانه

CX41
16GB RAM
4Core CPU
160GB NVME
20TB Traffic
299,000 تومان ماهانه

CX51
32GB RAM
8Core CPU
240GB NVME
20TB Traffic
429,000 تومان ماهانه