اطلاعیه مهمی درباره سرویس های میزبان سرور در کانال تلگرامی و ایمیل کاربران ، منتشر شده است . در صورتی که پیام مربوطه را دریافت نکرده اید ، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید .
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


CX11 (0 موجود است)
2GB RAM
1Core CPU
20GB NVME
20TB Traffic
99,000 تومان ماهانه

CX21 (0 موجود است)
4GB RAM
2Core CPU
40GB NVME
20TB Traffic
150,000 تومان ماهانه

CX31 (0 موجود است)
8GB RAM
2Core CPU
80GB NVME
20TB Traffic
250,000 تومان ماهانه

CX41 (0 موجود است)
16GB RAM
4Core CPU
160GB NVME
20TB Traffic
350,000 تومان ماهانه

CX51 (0 موجود است)
32GB RAM
8Core CPU
240GB NVME
20TB Traffic
450,000 تومان ماهانه