اطلاعیه مهمی درباره سرویس های میزبان سرور در کانال تلگرامی و ایمیل کاربران ، منتشر شده است . در صورتی که پیام مربوطه را دریافت نکرده اید ، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید .
https://t.me/Mizbanservers

Məhsullar & Servislər


حساب پی پال
1-افتتاح حساب پی پال به نام شما درصورت وجود پاسپورت ودر صورت عدم وجود پاسپورت به یک نام حقیقی معتبر در مالزی ایجاد خواهد شد
2-ارایه مدارک معنبر ائم از اسکن پاسپورت و قبض معتبر
3-نضمین خارج کردن از لیمیت درصورت لیمیت و محدود شدن حساب شما
4-ارایه ای پی مالزی در صورت نیاز و لیمیت شدن حساب
5-ارایه ویزاکارت 3 ساله قابل شارژ
250,000 تومان bir dəfə üçün