برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


حساب پی پال
1-افتتاح حساب پی پال به نام شما درصورت وجود پاسپورت ودر صورت عدم وجود پاسپورت به یک نام حقیقی معتبر در مالزی ایجاد خواهد شد
2-ارایه مدارک معنبر ائم از اسکن پاسپورت و قبض معتبر
3-نضمین خارج کردن از لیمیت درصورت لیمیت و محدود شدن حساب شما
4-ارایه ای پی مالزی در صورت نیاز و لیمیت شدن حساب
5-ارایه ویزاکارت 3 ساله قابل شارژ
250,000 تومان به صورت یک بار