برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Переглянути продукти та послуги


BX10
هارد : 100GB
پهنای باند: 1TB
کانکشن همزمان : 10
50,000 تومان Щомісячно

BX20
هارد : 500GB
پهنای باند: 2TB
کانکشن همزمان : 10
80,000 تومان Щомісячно

BX30
هارد : 1TB
پهنای باند: 5TB
کانکشن همزمان : 10
125,000 تومان Щомісячно

BX40
هارد : 2TB
پهنای باند: 10TB
کانکشن همزمان : 10
150,000 تومان Щомісячно

BX50
هارد : 5TB
پهنای باند: 15TB
کانکشن همزمان : 10
320,000 تومان Щомісячно

BX60
هارد : 10TB
پهنای باند: 20TB
کانکشن همزمان : 10
570,000 تومان Щомісячно