اطلاعیه مهمی درباره سرویس های میزبان سرور در کانال تلگرامی و ایمیل کاربران ، منتشر شده است . در صورتی که پیام مربوطه را دریافت نکرده اید ، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید .
https://t.me/Mizbanservers

Procurar produtos/serviços


SM-SMALL-DC1
CPU: Dualcore E2160
Memory: 2 GB
HDD: 80 GB SATA (upgradable)
IP(s): 1
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 10TB on 100 mbit unshared
123,000 تومان Mensal

SM-SMALL-DC2
CPU: Dualcore E2200
Memory: 2 GB
HDD: 500GB (max 4 disks)
IP(s): 1 (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 12TB on 100 mbit unshared
164,000 تومان Mensal

SUPERMICRO DC-1
CPU: Dualcore E2160
Memory: 2 GB
HDD: 80 GB SATA (upgradable)
IP(s): 1
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100 Mbit unmetered

255,000 تومان Mensal

SUPERMICRO DC-2
CPU: Dualcore E2200
Memory: 2 GB (upgradable)
HDD: 500 GB SATA (upgradable)
IP(s): 1 (upgradable)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100 Mbit unmetered
296,000 تومان Mensal

SMALL-QC-R200-1
CPU: Intel X3220 QuadCore Xeon
Memory: 4 GB
HDD: 500 GB SATA (max 2 disks)
IP(s): 4 (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 15TB traffic on 1000 mbit unshared
324,000 تومان Mensal

SMALL-QC-R210-E31230v2
CPU: Intel Xeon E3-1230v2 Processor
Memory: 32GB
HDD: 2x1TB SATA
IP(s): 4 ips (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 15TB on 1000 mbit UNSHARED
406,000 تومان Mensal

DELL QC-R200-1
CPU: Intel X3220 QuadCore Xeon
Memory: 8 GB
HDD: 500 GB SATA (max 2 disks)
IP(s): 4 (max 4)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 mbit UNSHARED
488,000 تومان Mensal

HP DQC-1
CPU: Intel L5320 Dual-Quadcore CPU
Memory: 8GB
HDD: 160GB SATA (max 2 disks)
IP(s): 4 IP addresses (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 Mbit UNSHARED
505,000 تومان Mensal

DELL QC-R200-1
CPU: Intel X3220 Xeon
Memory: 8 GB
HDD: 500 GB (max 2 disks)
IP(s): 1 (max 4)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 33TB on 1000 mbit UNSHARED
406,000 تومان Mensal

DELL QC-R310-1
CPU: Intel Quadcore Xeon X3430
Memory: 8GB (max 32GB)
HDD: 2x 500GB SATA (max 4 disks)
IP(s): 4 (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 mbit UNSHARED
529,000 تومان Mensal

QC-R210-E31230v2
CPU: Intel Xeon E3-1230v2 Processor
Memory: 32GB
HDD: 2x1TB SATA
IP(s): 4 ips (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 mbit UNSHARED
636,000 تومان Mensal

SSD-SMICRO-E31270v2
CPU: Intel Xeon E3-1270v3 Processor
Memory: 32GB
HDD: 2x 120GB SSD
IP(s): 4 ips (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 mbit UNSHARED
693,000 تومان Mensal

SUPERMICRO DQC-1
CPU: 2x Quadcore Nehalem E5506
Memory: 12GB RAM (max 32GB)
HDD: 500GB SATA (max 2 disks)
IP(s): 4 IP addresses (more possible)
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 100TB on 1000 mbit UNSHARED
693,000 تومان Mensal

(12 x bulk) SM-SMALL-DC1
CPU: 12 x Dualcore E2160
Memory: 12 x 2 GB
HDD: 12 x 80 GB SATA (upgradable)
IP(s): 12
APC: 24/7
Free Re-Install: Yes
Network: 12 x 10TB on 100 mbit unshared
11,890,000 تومان Mensal