برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

سرور اختصاصی هلند WorldStream

 • Dell T110 E3-1230v2 -

  • Intel Xeon E3-1230v2 3.30GHz
   4GB ECC DDR3 RAM
   500GB HDD S-ATA 7200RPM
   50TB Traffic per month
   Default speed 100mbit
   Upgrade to 1000mbit Yes
   Upgrade bandwidth Yes
   Price bandwidth overusage €0,02/GB


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*
 • Dell T110 E3-1270v2 -

  • Intel Xeon E3-1270v2 3.50Ghz
   4GB ECC DDR3 RAM
   500GB HDD S-ATA 7200RPM
   50TB Traffic per month
   Default speed 100mbit
   Upgrade to 1000mbit Yes
   Upgrade bandwidth Yes
   Price bandwidth overusage €0,02/GB


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*
 • Intel I7 2600K -

  • Intel Core i7 2600K 3.40Ghz
   2GB DDR3 RAM (upgradable)
   500GB HDD S-ATA2 (upgradable)
   50TB Traffic per month (upgradable)


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*
 • Intel Xeon E5504 -

  • 2x Intel Xeon E5504 2.13GHz
   4GB DDR3 RAM (upgradable)
   500GB HDD S-ATA2 (upgradable)
   50TB Traffic per month (upgradable)
   Default speed 100mbit


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*
 • Intel Xeon E5620 -

  • 2x Intel Xeon 5620 2.40GHz
   4GB DDR3 RAM (upgradable)
   500GB HDD S-ATA2 (upgradable)
   50TB Traffic per month (upgradable)
   Default speed 100mbit


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*
 • Intel i5 2500K -

  • Intel Core i5 2500K 3.30Ghz
   2GB DDR3 RAM (upgradable)
   500GB HDD S-ATA2 (upgradable)
   50TB Traffic per month (upgradable)
   Default speed 100mbit


   *ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*