برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Tooted ja teenused


NL-1024
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 1024 MB ddr4
HDD: 80 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
68,000 تومان Kord kuus

NL-2048
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 2048 MB ddr4
HDD: 120 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
89,000 تومان Kord kuus

NL-3072
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (3 core)
RAM: 3072 MB ddr4
HDD: 160 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
110,000 تومان Kord kuus

NL-4096
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (4 core)
RAM: 4096 MB ddr4
HDD: 180 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
150,000 تومان Kord kuus

NL-8096
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (6 core)
RAM: 8096 MB ddr4
HDD: 220 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
199,000 تومان Kord kuus