اطلاعیه مهمی درباره سرویس های میزبان سرور در کانال تلگرامی و ایمیل کاربران ، منتشر شده است . در صورتی که پیام مربوطه را دریافت نکرده اید ، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید .
https://t.me/Mizbanservers

瀏覽產品 & 服務


NL-1024 (0 可用)
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 1024 MB ddr4
HDD: 80 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
68,000 تومان 月繳

NL-2048 (0 可用)
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (2 core)
RAM: 2048 MB ddr4
HDD: 120 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
89,000 تومان 月繳

NL-3072 (0 可用)
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (3 core)
RAM: 3072 MB ddr4
HDD: 160 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
110,000 تومان 月繳

NL-4096 (0 可用)
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (4 core)
RAM: 4096 MB ddr4
HDD: 180 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
150,000 تومان 月繳

NL-8096 (0 可用)
CPU: Dual Intel E5-2620V4 (6 core)
RAM: 8096 MB ddr4
HDD: 220 GB
Port: 1GBps
Bandwidth: UNLIMITED
Reboot/Shutdown panel: Yes
Deliverytime: 24 hrs
199,000 تومان 月繳