بانک
Carro de Comandes - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Resum de Productes i Serveis


Fr-OVH-1GB RAM
Datacenter: OVH
Ram : 1GB
Cpu: 2core
HDD: 50GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
20,000 تومان Mensual

Fr-OVH-2GB RAM
Datacenter: OVH
Ram :2 GB
Cpu: 2core
HDD: 100GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
30,000 تومان Mensual

Fr-OVH-4GB RAM
Datacenter: OVH
Ram :4 GB
Cpu: 4core
HDD: 250GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
40,000 تومان Mensual

Fr-OVH-6GB RAM
Datacenter: OVH
Ram :6 GB
Cpu: 4core
HDD: 350GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
60,000 تومان Mensual

Fr-OVH-8GB RAM
Datacenter: OVH
Ram :8 GB
Cpu: 6core
HDD: 500GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
80,000 تومان Mensual