بانک
Nákupní Košík - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Procházet produkty & služby


E3-SAT-2
Processor Intel Xeon E3 1225v2
Cores/Threads 4 cores/ 4 threads
Frequency 3.2 GHz+
RAM 32GB DDR3
Disks 2 x 2 TB SATA
RAID Soft
Network card 1 Gbps
Bandwidth 250 Mbps
Traffic Unlimited
IPv4 1
IPv6 /64
Anti-DDoS Included
230,000 تومان Měsíčně