بانک
Nákupní Košík - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Procházet produkty & služby


1GB
ram 1gb
hard 80gb
cpu 1core
location USA
30,000 تومان Měsíčně

2GB
ram 2gb
hard 120gb
cpu 2 core
location USA
45,000 تومان Měsíčně

3GB
Ram 3GB
hard 200GB
cpu 3 Core
location USA
60,000 تومان Měsíčně

4GB
Ram 4GB
hard 300GB
cpu 4 Core
location USA
85,000 تومان Měsíčně