بانک
Handlevogn - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

Se alle produkter & tjenester


VDS-1
Ram 8gb
HDD 2tb
CPU 4 core
DE Or NL
140,000 تومان Månedlig

VDS-2
Ram 12gb
HDD 4tb
CPU 6 core
DE Or NL
200,000 تومان Månedlig

VDS-3
Ram 16 gb
HDD 6tb
CPU 8 core
DE Or NL
300,000 تومان Månedlig