بانک
کارت خرید - میزبان سرور
برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/Mizbanservers

یافتن محصولات و سرویس ها


SB
برای خرید سرور های دیگر با ما در تماس باشید
300,000 تومان ماهانه

سرور 1
RAM 16 gb DDR3
CPU Intel Core i7-2600
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
138,600 تومان ماهانه

سرور 2
RAM 16 gb DDR3
CPU Intel Core i7-3770
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 13 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
151,200 تومان ماهانه

سرور 3
RAM 16 gb DDR3 ECC
CPU Intel Xeon E3-1245
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
155,400 تومان ماهانه

سرور 4
RAM 32 gb DDR3
CPU Intel Core i7-2600
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
163,800 تومان ماهانه

سرور 5
RAM 32 gb DDR3
CPU Intel Core i7-3770
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
176,400 تومان ماهانه

سرور 6
RAM 32 gb DDR3 ECC
CPU Intel Xeon E3-1245
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
180,600 تومان ماهانه

سرور 7
RAM 64 gb DDR3
CPU Intel Core i7-3930
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
Bandwidth : Unmetter
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد
264,600 تومان ماهانه