کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

MR-0 Plan
3 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
100 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
10,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سالانه
MR-1 Plan
5 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
200 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
14,000 تومان ماهانه
140,000 تومان سالانه
MR-2 Plan
10 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
300 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
20,000 تومان ماهانه
200,000 تومان سالانه
MR-3 Plan
20 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
400 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
25,000 تومان ماهانه
250,000 تومان سالانه
MR-5 Plan
30 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
500 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
38,000 تومان ماهانه
380,000 تومان سالانه
MR-6 Plan
50 گيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
800 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
قابليت Overselling
وب سرور Apache
eXploit Scanner
Uptime 99.9%
انتقال رایگان سایت ها
57,000 تومان ماهانه
570,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution