درود برکاربران عزیز میزبان سرور
با توجه به صحبت های انجام شده با درگاه بانک پاسارگاد درگاه این بانک بدون کارمزد برای دوستان عزیز برروی سایت فعال شد.از این پس با درگاه بانک پاسارگاد میتوانید بدون کارمزد پرداخت های خودتان را انجام دهید.


با احترام
فناوری اطلاعات میزبان سرور


Saturday, June 11, 2016« برگشت