در تاریخ 1395/03/16 فناوری اطلاعات میزبان سرور موفق به اخذ نماد دائم یک ستاره ازمركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این نماد نشانه ای بر تایید صلاحیت و نظارت توسط مرکزتوسعه تجارت الکترونیکی بر نحوه ارائه خدمات توسط سایت فناوری اطلاعات میزبان سرور می باشد.


Saturday, June 11, 2016« برگشت